Gianni Strino

The White Parasol - Gianni  Strino

The White Parasol

Oil  
16 x 12 in