Gianni Strino

The Mediterranean Wind - Gianni  Strino

The Mediterranean Wind

Oil  
16 x 16 in