Gianni Strino

The Life of a Sailor - Gianni  Strino

The Life of a Sailor

Oil  
16 x 12 in