Gianni Strino

The Young Tuba Player - Gianni  Strino

The Young Tuba Player

Oil  
20 x 16 in