Gianni Strino

Italian Greyhound - Gianni  Strino

Italian Greyhound

Oil  
20 x 16 in