Gianni Strino

Springtime - Gianni  Strino

Springtime

Oil  
16 x 16 in