Gianni Strino

The Enchantress - Gianni  Strino

The Enchantress

Oil  
16 x 16 in